Sonntag, 1. September 2013:

Hoet tuemmer am Morge so nor chorz aesse. Ech darf hoet zom Nonno ond de Nonna go aesse go. De Papi nemmt no e chli Gmues met ond mer nemid no en Sonneblueme foer d'Nonna met. Es geht denn Spaghetti. Ech cha die jetzt au aesse. Ech gniesse das ond schloerfe jetzt die Spaghetti ine. Es het vel Tomatesauce dra. Nochäne schlofi bem Papi i. Ech ha fascht ned welle verwache. Mer goend denn of Aemme a d'Chilbi. Ech darf s'erschte Mol of es Karussell. S'Mami chond einisch met ond denn no Tante Rebi. Ech wot denn fascht noemme wäg go. Ech bechome vo de tante Rebi no en Helikopter womer cha omestosse. De Papi got denn go Schwenge luege. Das esch en Sport wos Mami ned cha begriffe.

 

Montag, 2. September 2013

Ech darf hoet no einisch met de Naomi go spele. Mer hends cheibe loschtig. Ech Rede jetzt auch scho neapolitanisch. Ech plappere em Nonno noche.

 

Mittwoch, 4. September 2013

Well s'Grosi of ehre Wanderig im Wallis esch, beni jetzt 2 Taeg be de Nonna. Ab em Mettag spele mit de Naomi ond mer hends loschtig metenand. wo de Papi chond wotti eigentlech gar ned hei.

 

Sonntag, 8. September 2013

Ech darf hoet s'erscht Mol go Tschu-Tschubähnli aluege. Mer goend is Verkehrshuus. Det hets ganz vel vo dene. Denn hets no Flüüger ond au Baloon. Mer gfallt das. Ech wot sälber omelaufe. Es tued nomme e chli rägne. Mer essid denn chorz oeppis det, denn darf ech of en rechtige Bagger sitze. Wow (Das säge denn jetzt au) Wie au Ciao a tutti, oder hoi, oder hallo oder danke. Ech ha au rechtig Freud a de Sonne. Jedes Mol am Morge goni go luege, oeb die Sonne jetzt ändlich ufgstande esch. Ech mach denn veli Schattespeli. Am Schluss darf ech met em Papi no of die Tschu-Tschubahn wo dors Verkehrshuus fahrt. Denn schlofi im Auto i ond verwache weder 2 Stond spöter. Am Obig esse mer denn no zäme. Aendlech chonds s'Grosi weder e mol verbii. Ech sprenge of sie zu ond omarme sie ganz fescht. Ech wot au, dass s' Mami ond de Papi sech koessid. Ech nehme beidi Choepf met mine Arme ond schiebe sie zäme.

 

Dienstag, 10. September 2013

Hoet stoni ganz frueh uf. S'rägnet zwar e chli, doch ech darf met em Mami ond em Gotti ofs Schiff. Me goend go Schiff fahre met de Naomi. Ech flippe fascht uus, wo das Scheff zugfahre esch. denn semmer of Alpnachstad gfahre. Den hemmer denn hei no d'Isebahn gno. Mer send no in McDonalds, wel s'gotti das e de naomi versproche hed. Hoffentlech chonsch denn spoeter met mer au det äne. Im Moment heds no ned vel guets zom aesse foer mech. So hani halt vel Cherrytomätli us üsem Garte gässe, wo ni sälber aue go go pfloecke.

 

Samstag, 21 September 2013

Hoet darf ech bem Grosi bliibe, well s'Mami ond de Papi of Horw goend om a de Chleiderboerse oeppis foer mech zom suche. Sie choemed denn met em e Kogelispiel hei. Ech ha rechtig Feud. Mer essid denn Brote met Haerdoepfelstock ond Bohne bem Grosi. Am Nommitag darf ech no of Horw. Es esch Chelbi. Ech darf serscht mol of e me Roessli go riite. Au i de Huepfburg beni rechtig aktiv. Ech ha Freud.

Ech darf s'erscht mol go riite.

 

Sonntag, 22. September

De Papi esch scho früh wäg, well er Abstemmigssonntig hed. Es hed no Näbel ond mer chond no ned gross oeppis dosse mache. Ech go de em Papi entgege wo är heichond. Mer laufid id d'Roggere foere. De Papi gseht mech ond halted a.  Nochäni fahrid mer met em Papi hei. Det doe mer no grilliere. Ech go au met em Papi i Garte ond go go Ruebli use näh ond go Zucchetti abnäh. Ech gfende au no e chli Hembeerli.