Samstag, 1. November 2014

Es hed be üs onde näbel. So goemmer is Eigethal. Ech spele det beim Eigethalerhof ond den chani no es Würstli ond Sänf met Pommes det ässe.  

 

 

Sonntag, 16. November 2014

hoet choemid alli of Bsuech. De Time, de Livio, de Nick ond d'Eline. Mer doerfid bem Grosi vor em ässe zäme spiele. De Timo lest mer denn noch Buechli vor. Das esch lieb vo em.

 

Samstag, 22. November 2014

Ech ha hoet en Termin bem Coiffeur. Ech darf d'Hoor e chli lo schnide. Sie choemid soescht emmer id Auge ine.

Ech ha schoen aenegha. Ech be ganz tapfer gseh.

Am Nomitag hani met em Papi den no mini Gebortstafele ufghängt. Ech ha au met de Bormaschine gschaffed.

 

Sonntag, 23. November 2014

Ech darf hoet bache. Ech mache zom erschte Mol i mim Läbe sälber Grittibänze. Denn goni no a'd Latärndlifiiir en Horw. Ech chome det Läbchuebe oeber. Am Obig zeig ech no em Grosi, wie d'Belüchtig deheime usgseht ond dass scho die erschte Sache vo Winachte do sind. Ech ha en Plan, was alles so nochenand chond. De Samichlaus, denn s'chreschtchendli, denn de Silvester ond denn beni 3.

Ech be am Usstche met mine eigenen Foermli. Ech mach das scho guet.